3latki

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Językowo-Artystycznym „Twórcze Misie”

Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza jest organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej. 

Pobyt dzieci w przedszkolu podzielony jest na pięć części: 

 • Co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka. 
 • Co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np.: w ogrodzie przedszkolnym (zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe). 
 • Jedną piątą można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne. 
 • Pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie (np: czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne) 

Wg nowej podstawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy i ruch na świeżym powietrzu. 

Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola.

UWAGA! Ramowy rozkład dnia jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub dłuższy czas realizacji tematu dnia.

PLAN DNIA

7.30 – 8.00 – Przyjmowanie dzieci

 • Gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela.
 • Swobodna zabawa według zainteresowań lub inspirowana przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w zespołach.
 • Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję. 
 • Zabawy integrujące grupę, kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie. 
 • Działania wspomagające rozwój dziecka ‐ indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, oraz praca z dzieckiem zdolnym.
 • Ćwiczenia poranne.

 

8.30 – 9.00 – ŚNIADANIE (czynności higieniczno‐ porządkowe, przygotowanie do posiłku, przygotowanie do zajęć programowych)

 

9.00 - 10.00 - Zabawy swobodne

 

10.00 - 10.30 – Zajęcia dydaktyczne

Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej).

 

10.30 – 11.30 – Zabawy ruchowe/zabawy na świeżym powietrzu

 • Swobodne zabawy organizowane na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo‐ogrodnicze, spacery i wycieczki (poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola).
 • Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.
 • Gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. 
 • Gry i zabawy ruchowe w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych.
 • Czynności higieniczno – porządkowe przygotowujące do posiłku.

 

11.30 - 11.45 – ZUPA

 

11.45 – 12.50 – Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

 • W grupie młodszej leżakowanie
 • W grupie starszej różne formy relaksu, z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej, zabawy teatralne, tematyczne, inne wg zainteresowań.

 

12.45 – 13.10 – OBIAD (Czynności higieniczne przed i po posiłku)

 

13.10 – 14.30 – Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań/zajęcia dodatkowe/zajęcia profilowe (warsztaty plastyczne, teatralne, robotyka, gra na pianinie, doświadczalnia, język angielski, język hiszpański)

 

14.30– 14.50 - PODWIECZOREK

 

14.50 – 17.00 – Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, odbiór dzieci.

 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania, praca  z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych. 
 • Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody. 
 • Zabawy wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne w kącikach zainteresowań 
 • Czynności higieniczno‐porządkowe. 
 • Rozchodzenie się dzieci. 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Akceptuję