Od dnia 1 września 2017 roku nasze przedszkole zacznie funkcjonować
jako przedszkole publiczne (opłaty, rekrutacja)!
             
 

         Przedszkole językowo – artystyczne „Twórcze Misie” jest przedszkolem niepublicznym.

Spełnia wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie odbywania przez dzieci obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Działalność dydaktyczno – wychowawcza naszego przedszkola oparta jest o założenia Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z dnia 23 grudnia 2008 r. Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz o zalecenia zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. Nasi nauczyciele pracują w oparciu o własne programy autorskie zatwierdzane przez Radę Pedagogiczną i dyrektora pedagogicznego. Ponadto, w swej pracy korzystają z założeń uznanych programów edukacji przedszkolnej m.in.: „W kręgu zabawy” Jadwigi Pytlarczyk , „Pomóż mi zrobić to samemu” Marii Motessori, „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej, „Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, „Odimienna nauka czytania” Ireny Majchrzak, Pedagogika Klanza.

W naszym przedszkolu nauka języka angielskiego odbywa się nie tylko na zajęciach z języka angielskiego również podczas innych zajęć wychowawca stara się wprowadzać nowe słówka lub utrwalać nowo poznane.


Dzięki małym, maksymalnie 16-18 osobowym grupom zapewniamy indywidualne podejście do każdego przedszkolaka. Funkcjonują dwie grupy, w każdej są dwie ciocie. :
I grupa „Magiczne noski” - dzieci 3 i 4 letnie
II grupa „Pogodne buźki” - dzieci 5 i 6 letnie

Nasz profil językowo – artystyczny realizujemy poprzez bogatą ofertę zajęć (wszystkie zajęcia są w cenie czesnego):

Język angielski- 2x w tygodniu

Język hiszpański- 1x w tygodniu

Koło muzyczne- dla I grupy – 2 x w tygodniu

Nauka gry na pianinie- (podstawy) dla II grupy – 2 x w tygodniu (Dzieci, które nie będą chciały brać udziału w tych zajęciach, za zgodą rodziców będą uczestniczyły w kółku muzycznym).

zajęcia muzyczno – ruchowe z elementami tańca (rytmika) - 2x w tygodniu

warsztaty plastyczne - 2x w tygodniu

„Doświadczalnia” - Małe eksperymenty

„Muzykoterapia” - 1x w tygodniu

Logopeda - (zajęcia grupowe i indywidualne)

Zapewniamy również opiekę medyczną. Co trzy miesiące bezpłatne badanie ogólne przeprowadzą Pediatra/Psycholog oraz Stomatolog.

Program kluturalno-oświatowy - m. in.: wycieczki, wyjścia do teatru, udział w imprezach i wydarzeniach dostosowanych do wieku.

Codzienne spacery i zabawę na atestowanym, kolorowym i nowoczesnym placu zabaw położonym ok. 80 m od przedszkola.

Staramy się rozbudzać w dzieciach pewność siebie, przekonanie o własnej wartości, zgłaszać naszych podopiecznych do różnego rodzaju konkursów (indywidualnie jak i grupowo), organizowanych dla dzieci w tym przedziale wiekowym.

Cyklicznie zapraszamy rodziców na warsztaty z psychologiem, spotkania z pediatrą, oraz wernisaże, przedstawienia i mini koncerty naszych dzieci.

Nasi rodzice wiedzą czego uczą się ich dzieci. Szczegółowy program zajęć ustalany na tydzień lub na miesiąc, rodzice otrzymują pocztą elektroniczną.

 
       
             

Copyright © Przedszkole Twórcze Misie. Projekt: Ewa Miśkiewicz. Realizacja: perfekcyjneStrony.pl